>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:3


  tick  الگوی انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران - صفحه:135-152

  tick  اندازه‌گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب‌های زیرزمینی در منطقه‌ی رامجرد: کاربرد روش Cvm - صفحه:41-64

  tick  بررسی اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران - صفحه:153-169

  tick  بررسی اثرات توسعه‌ی بازار حراج گل و گیاهان زینتی بر منافع عوامل بازاریابی در ایران: مطالعه‌ی موردی بازار گل رز شاخه‌بریده در اصفهان - صفحه:103-134

  tick  بررسی عوامل موثر بر جریان‌های تجاری میان ایران و اتحادیه‌ی‌ اروپا (مطالعه‌ی موردی: بخش کشاورزی) - صفحه:17-40

  tick  بررسی کارایی مصرف آب در گل‌خانه‌های سیستان - صفحه:91-102

  tick  تاثیر حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران - صفحه:1-16

  tick  ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت - صفحه:185-209

  tick  عدم تقارن قیمت گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی در استان فارس - صفحه:171-183

  tick  کاربرد نظریه‌ی بازی‌ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیر‌زمینی دشت تایباد - صفحه:65-89
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved