>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت کار و ارتقاء سلامت   
سال:1400 - دوره:5 - شماره:4


  tick  ارزیابی حادثه توقف تولید و پارامترهای موثر بر آن در صنعت پالایشگاه گاز به روش ترکیبی Fishbone و Scat - صفحه:319-334

  tick  ارزیابی مولفه‌های مدیریت بحران: یک مطالعه مقایسه‌ای در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی - صفحه:285-294

  tick  بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک بر کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی در مجتمع ذوب و احیای روی قشم در سال 1399 - صفحه:308-318

  tick  بررسی عوامل انسانی موثر بر بروز خطا از طریق روش‌های Rca و Hfacs-Ogi در یک شرکت گاز - صفحه:295-307

  tick  تاثیر صدا بر فشارخون و کاهش شنوایی در کارگران یکی از صنایع فولاد جنوب غرب کشور ایران - صفحه:371-384

  tick  شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در عملیات راه‌اندازی کوره یک صنعت پتروشیمی با استفاده از تکنیک تحلیل رویداد انسانی (Atheana) - صفحه:349-358

  tick  شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی صنعت پتروشیمی با استفاده از روش آنالیز مخاطرات شغلی بومی‌سازی شده - صفحه:359-370

  tick  مطالعه سبک‌های هویت و هوش‌های چندگانه و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در دانشگاه یزد - صفحه:335-348
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved