>
Fa   |   Ar   |   En
   هیدروفیزیک   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی عددی تاثیر دامنه و بسامد نوسان یک Auv روی مشتقات هیدرودینامیکی در حرکت خالص هیو - صفحه:91-102

  tick  بررسی عددی پارامترهای موثر بر دقت تخمین نیروی درگ به روش کاهش مومنتوم - صفحه:113-125

  tick  بهبود حساسیت هیدروفن با استفاده از ترانزیستور گیت معلق دندانه شانه‌ای در فرکانس‌های پایین - صفحه:51-58

  tick  تخمین بهبود قابلیت اطمینان طراحی سیستم تولید برق زیردریایی - صفحه:71-90

  tick  تخمین عمر باقیمانده بدنه فشار یک زیردریایی از دیدگاه مکانیک شکست، در سناریوهای مختلف عمق‌روی - صفحه:137-152

  tick  شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل مایک 21 - صفحه:1-10

  tick  طراحی سامانه ارزیابی تهدید زیردریایی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از دیدگاه حرکت‌شناسی - صفحه:103-111

  tick  طراحی سونار دارای قابلیت حذف نویزهای آکوستیکی مداخله‌گر پس‌زمینه با استفاده از فیلترتطبیقی - صفحه:59-69

  tick  کنترل‌ عمق شناور زیرسطحی‌ خودکار با استفاده از روش کنترل رخداد-تحریک - صفحه:127-136

  tick  مدل‌سازی و شبیه‌سازی شدت هدف برای زیردریایی روسی کلاس آکولا - صفحه:43-49

  tick  مطالعۀ تجربی طیف امواج درونی ناشی از حرکت یک مدل هیدروفویل شکل در یک شارۀ چینه‌بندی شده - صفحه:33-42

  tick  پیش‌بینی تراکم جریان شکافنده در سواحل میانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی - صفحه:11-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved