>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات حقوق انرژی   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:2


  tick  بررسی تحلیلی قراردادهای آب‌های مرزی ایران با همسایگان - صفحه:285-308

  tick  بررسی چگونگی تشکیل نهادهای تنظیم مقررات انرژی در کشور با رویکرد تطبیقی - صفحه:219-254

  tick  تاثیر انگیزش فردی-اجتماعی نظام مالکیت خصوصی در توسعۀ میادین نفتی ایالات متحده - صفحه:255-283

  tick  تحلیل نظریات موجود در احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و تحولات آن درخصوص سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی - صفحه:405-433

  tick  تعهد دولت‌ها به حفاظت از تالاب هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین‌الملل - صفحه:193-217

  tick  جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی پس از تحریم در حوزۀ انرژی به‌وسیلۀ عضویت در معاهدۀ منشور انرژی (با توجه به عضویت ناظر ایران) - صفحه:371-404

  tick  حقوق ایران در بهره برداری از رودخانۀ هیرمند از منظر حقوق بین الملل - صفحه:339-370

  tick  رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر - صفحه:309-337

  tick  نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی - صفحه:169-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved