>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1394 - دوره:2 - شماره:4


  tick  اثربخشی برنامه آشنایی والدین با فرایند تحول نوجوانی میانی بر سبک های فرزندپروری و ارتباط والد- کودک - صفحه:9-19

  tick  اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر- جنین و سلامت روان زنان باردار - صفحه:75-87

  tick  تحلیل کانونی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس بر اساس ابعاد هافستد با نیازهای روانی اساسی دانش آموزان - صفحه:113-124

  tick  رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت ‌پذیری با خودنظم ‌دهی تحصیلی - صفحه:49-57

  tick  رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان - صفحه:21-34

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی و علائم اختلال دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای - صفحه:59-74

  tick  مقایسه اثربخشی هنردرمانی گروهی و بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه - صفحه:103-112

  tick  مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی ‌های یادگیری - صفحه:89-102

  tick  نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی - صفحه:35-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved