>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در دین و سلامت   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:3


  tick  انسان و فرشته‌خویی - صفحه:1-4

  tick  بررسی اثربخشی آموزش سلامت معنوی بر امیدواری و راهبردهای مقابله‌‌یی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس.) - صفحه:5-17

  tick  بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و ابعاد سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان - صفحه:80-91

  tick  بررسی خواص تغذیه‌یی و درمانی زیتون در قرآن، احادیث، طب سنتی و طب مدرن - صفحه:92-108

  tick  بررسی رابطه‌ی عزت نفس و معنویت‌گرایی با احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1395 - صفحه:43-54

  tick  بررسی وضعیت نگرش دینی و رفتار باروری در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران - صفحه:68-79

  tick  تبیین رفتارهای مذهبی مادران دارای کودک بستری: مطالعه‌ی کیفی - صفحه:31-42

  tick  شگفتی‌های فیزیولوژی انسانی از دیدگاه توحید مفضّل - صفحه:109-124

  tick  مقایسه‌ی طرح‌واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی، در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری و زنان سالم شهر همدان - صفحه:18-30

  tick  مقایسه‌ی مولفه‌های بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه‌های علمیه‌ی شهر کرمان - صفحه:55-67
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved