>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در دین و سلامت   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:2


  tick  بررسی اثر بلوغ عاطفی و خودگسستگی در نگرش دینی دختران مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان های شهر تهران - صفحه:31-42

  tick  بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی با جهت‌گیری مذهبی و بخشش در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی - صفحه:20-30

  tick  بررسی رابطه‌ی بین زیارت خانه‌ی خدا با سلامت روان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف - صفحه:78-87

  tick  بررسی مولفه‌های نگرش مذهبی و ارتباط آن با سرمایه‌ی اجتماعی در مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کوچصفهان - صفحه:66-77

  tick  بررسی وضعیت سلامت معنوی دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395 - صفحه:8-19

  tick  تبیین و شفاف‌سازی مفهوم ارزش در آموزش علوم پزشکی - صفحه:88-101

  tick  در جستجوی عوامل معنوی طول عمر انسان در قرآن - صفحه:102-114

  tick  لزوم بازنگری در مفهوم سلامت و ابعاد آن از منظر دین اسلام - صفحه:1-7

  tick  مقایسه‌ی روان‌رنجوری/ روان‌پریشی، درون‌گرایی/ برون‌گرایی و سبک‌های مقابله‌یی در دانش‌آموزان خانواده‌های با نگرش دینی و غیردینی - صفحه:53-65

  tick  مقایسه‌ی شاخص‌های سلامت عمومی زنان حافظ قرآن و زنان غیرحافظ شهر کرمانشاه - صفحه:43-52

  tick  نقش آیین‌های عاشورایی و برهه‌های پساعاشورایی در ارتقای سلامت معنوی، از مجرای رفتارسازی هنجار مبتنی بر آموزه‌های دینی: پیشنهاد یک الگوی عملی - صفحه:115-122
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved