>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در دین و سلامت   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بحران فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن با توجه به سلامت اجتماعی و بهره‌گیری از روش مدیریتی برگرفته از قرآن و پیشگامان دینی اسلام - صفحه:127-137

  tick  بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی با سلامت معنوی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی - صفحه:37-49

  tick  بررسی شخصیت بهنجار از منظر روان‌شناسی و قرآن: مطالعه‌ی مروری - صفحه:115-126

  tick  رابطه‌ی تجارب معنوی و امیدواری با زیستن در زمان حال در مردان مبتلا به سرطان شهر تهران در سال 1395 - صفحه:75-88

  tick  رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و هوش معنوی با خودتنظیمی هیجانی در زنان خشونت‌دیده در خانواده - صفحه:101-114

  tick  رابطه‌ی معنویت سازمانی با سلامت عمومی و استرس شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - صفحه:23-36

  tick  رابطه‌ی مولفه‌های معنویت‌گرایی با زندگی ارزش‌محور در زنان مبتلا به روماتیسم مفصلی - صفحه:89-100

  tick  رشد معنوی در پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی - صفحه:1-5

  tick  ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی مثبت‌گرایی با رویکرد اسلامیایرانی در دانشجویان - صفحه:60-74

  tick  ساخت پرسش‌نامه‌ی بومی سنجش دین‌داری با رویکرد سلامت اجتماعی - صفحه:6-22

  tick  شیوه‌ی تعامل جامعه با کم‌توانان جسمی و ذهنی در آموزه‌های دینی - صفحه:138-147

  tick  همبستگی بین نگرش‌های مذهبی و سلامت عمومی در دختران مقطع دبیرستان - صفحه:50-59
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved