>
Fa   |   Ar   |   En
   گردشگری و توسعه   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارائه الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر مطالعه موردی گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان - صفحه:211-228

  tick  ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی - صفحه:15-32

  tick  ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان - صفحه:183-196

  tick  بررسی رابطه بین اصالت برند و عشق به برند با ملاحظه نقش نیاز به منحصر بفرد بودن در هتل های پنج ستاره شهر مشهد - صفحه:1-14

  tick  بررسی نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش بر رابطه بین سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری (مورد مطالعه : اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد) - صفحه:197-210

  tick  بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تاثیر کیفیت ادراک شده برند مقصد بر ارزش ویژه‌ برند مقصد گردشگری ورزشی ( موردمطالعه: منطقه شمالی استان البرز) - صفحه:79-96

  tick  تاثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج با تاکید بر شناسایی و رضایت (مورد مطالعه: مقصدهای گردشگری استان کردستان) - صفحه:33-50

  tick  تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی - صفحه:145-166

  tick  رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی گردشگری میراث فرهنگی ناملموس - صفحه:131-144

  tick  سنتز پژوهی در مطالعات مدل برند سازی کارآفرینانه بین المللی صنعت گردشگری سلامت - صفحه:51-66

  tick  شناسایی ابعاد محتوایی برند مقصد گردشگری و اثر گذاری آن در توانمندسازی گردشگران؛ یک پژوهش ترکیبی - صفحه:167-182

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما - صفحه:67-78

  tick  شناسایی و تحلیل مولفه‌های توسعه گردشگری کودک از منظر ویژگی‌های فرهنگی، زیرساختی و ظاهری مقصد (موردمطالعه: شهر یزد) - صفحه:97-112

  tick  چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران - صفحه:113-130
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved