>
Fa   |   Ar   |   En
   روانشناسی شناختی   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثربخشی برنامه تلفیقی اصلاح سوگیری توجه و ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی (توجه، بازداری و کنترل هیجانی) کودکان دارای اختلال اضطراب فراگیر - صفحه:33-45

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر تروما، در کاهش میزان حساسیت سیستم‌های مغزی‌رفتاری و اجتناب تجربی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه - صفحه:88-103

  tick  اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر ذهنیت دوئیک، بر استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان - صفحه:46-57

  tick  تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر میزان وسوسه سوءمصرف مواد مخدر در مردان بزرگسال مبتلا به اختلال سوءمصرف مواد در شهر صفادشت - صفحه:58-69

  tick  طراحی، ساخت و بررسی ویژ‌گی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ الگوی ادراک زمان به‌صورت استعاری، مبتنی بر تحلیل شناختی- پیکره‌ای در فارسی‌زبانان - صفحه:70-87

  tick  نقش خواب در تحکیم حافظه حرکتی کودکان در یک تکلیف توالی‌دار حرکتی - صفحه:17-32

  tick  پیشنهاد یک الگوی یکپارچه و چند سطحی از نظام شناخت: کاوشی در کارکرد شبکه معنایی - صفحه:1-16
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved