>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش محیط زیست و توسعه پایدار   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:2


  tick  رابطه دانش محیط‌زیستی با رفتار محیط‌زیست‌‌گرایانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا: نقش میانجی‌گری نگرش محیط‌زیستی - صفحه:127-140

  tick  شناسایی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شهروندان کاشان) - صفحه:101-116

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی سبز کارکنان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه (Anp) - صفحه:9-24

  tick  شیوه‌های جلب مشارکت‌های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی(مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان گرگان) - صفحه:45-54

  tick  طرح محتوای برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی ایران: یک پژوهش کیفی - صفحه:25-36

  tick  عوامل تاثیرگذار بر رفتار حفاظت محیط‌زیستی روستاییان در شهرستان خدابنده بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده - صفحه:69-81

  tick  کارکردهای اسطوره شناختی آب در ایران باستان - صفحه:117-126

  tick  نفوذ بیانیه استکهلم1972 در روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست در حوزه حقوق بین‌الملل - صفحه:83-100

  tick  نقش شبکه‌های اجتماعی بر فرهنگ‌سازی ارزش‌ها و باورهای محیط‌زیستی معلمان: مطالعه موردی تلگرام - صفحه:37-43

  tick  نگرش عشایر به پیامدهای اجتماعی خشکسالی و عوامل موثر بر آن: مورد مطالعه عشایر منطقه دریلا در شهرستان گچساران - صفحه:55-68
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved