>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و توسعه پایدار   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:1


  tick  استفاده بهینه از آب باران راهکاری برای مقابله با کم آبی در مناطق خشک و نیمه ‌خشک - صفحه:115-122

  tick  بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در تمدن کاریزی ، مطالعه موردی: قنات زارچ، استان یزد - صفحه:123-132

  tick  برآورد توابع تقاضای آب خانگی شهر انار با تاکید بر مصارف داخلی و خارجی - صفحه:7-12

  tick  بررسی آثار پروژه‌های ملی سدسازی بر توسعه پایدار منطقه‌ای، مطالعه موردی: سد کارون 3، شهرستان ایذه، خوزستان - صفحه:83-92

  tick  بررسی انواع مدل‌های مفهومی بیلان آب ماهانه - صفحه:101-114

  tick  بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست ‏محیطی عدم عرضه کافی آب سطحی از دید کشاورزان، مطالعه موردی: دشت ورامین-سد ماملو - صفحه:1-6

  tick  تحلیل مدیریت ریسک سیلاب براساس مفاهیم خطر، مواجهه و آسیب‏‏ پذیری با ارائه چارچوب ها و مدل‏ ها - صفحه:73-82

  tick  تعیین و تحلیل عامل‏ های موثر بر قیمت آب در قراردادهای Bot طرح‌های آب و فاضلاب با به‏ کارگیری شبیه‌سازی پویایی سیستم - صفحه:13-20

  tick  توصیه رویکردهای نوین در مدیریت سیلاب شهری - صفحه:93-100

  tick  درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آب - صفحه:133-142

  tick  روش حل معکوس پارامترها: کاربرد در تعیین تخلخل موثر و هدایت هیدرولیکی خاک در سیستم زهکشی دشت شادگان - صفحه:37-44

  tick  شناسایی و تعیین میزان گسترش در آبکندهای فعال با استفاده از سنجش از راه دور - صفحه:67-72

  tick  لزوم ‌بازگشت‌پذیر ساختن سیستم‌های زهکشی شهری تحت شرایط غیر قطعی آینده - صفحه:55-66

  tick  مسائل و راهکارهای تسکین تغییر اقلیم از جنبه ‏‏های مدیریت تولید در کشاورزی - صفحه:45-54

  tick  معرفی اهم فعالیت‌های گروه ‌‌تحقیقات شرکت آب و فاضلاب مشهد - صفحه:147-147

  tick  معرفی همبست (Nexus) و نقش آن در پایداری منابع - صفحه:145-146

  tick  معرفی و تحلیل اقتصادی تصفیه ‏خانه آب شرب شهر بیرجند - صفحه:21-28

  tick  نگرشی بر مفهوم بازده انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی - صفحه:29-36
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved