>
Fa   |   Ar   |   En
   انرژی های تجدیدپذیر و نو   
سال:1401 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارزیابی اقتصادی برق خورشیدی (فتوولتائیک) بر اساس فضای موجود در ساختمان در اقلیم‌های مختلف آب و هوایی ایران - صفحه:150-157

  tick  ارزیابی عملکرد فنی-اقتصادی یک سیستم هایبرید فتوولتائیک با متمرکزکننده و سیکل رانکین آلی برای تولید همزمان برق و حرارت - صفحه:113-120

  tick  ارزیابی مکانیزم‌های پویایی در نمای ساختمان - صفحه:101-112

  tick  بررسی اثر جنس ملات اطراف لوله حرارتی در میزان استحصال انرژی زمین‌گرمایی - صفحه:20-27

  tick  بررسی تاثیر فرم هندسی ساختمان بر عملکرد جریان باد در فضای باز مجتمع های مسکونی - صفحه:69-79

  tick  بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل‌‌های انرژی و رشد اقتصادی در استان‌‌های ایران (رهیافت علیت گرنجر،گرنجر – هشیائو، تودا و یاماماتو در داده‌‌های تابلویی) - صفحه:1-8

  tick  بررسی رفتار حرارتی نماها باهدف تعیین گزینه مطلوب از نظر مصرف انرژی (مورد مطالعه: ساختمان اداری در اقلیم تهران) - صفحه:121-129

  tick  بهره‌وری کمی و کیفی نور روز با استفاده از فیبر نوری در مسکن - صفحه:57-68

  tick  توربین های باد مقیاس کوچک جریان متقاطع: مروری بر توسعه فناوری و کاربردها - صفحه:158-169

  tick  توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران - انتخاب یا ضرورت؟ - صفحه:28-33

  tick  عملکرد نیروگاه‌‌های ترکیبی توربین گاز- خورشیدی به همراه فرآیند آب‌‌شیرین‌‌کن رطوبت‌‌زنی-رطوبت‌‌زدایی - صفحه:46-56

  tick  مروری بر استفاده از انرژی‌های بادی و زمین گرمایی در آب‌شیرین‌کن‌های ایران و جهان - صفحه:141-149

  tick  مروری جامع بر ذخیره انرژی گرمایی به کمک مواد تغییر فاز (Pcm) - صفحه:34-45

  tick  مروری جامع بر سیستم‌های ذخیره‌سازی خورشیدی بستر متراکم مبتنی بر حرارت محسوس - صفحه:130-140

  tick  مطالعه آزمایشگاهی گشتاور لحظه‌ای مورد نیاز برای راه‌اندازی توربین بادی محور عمودی داریوس - صفحه:9-19

  tick  مقایسه کنترل مبدل بوست سه‌سطحی مدولار در سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر با دو روش: کنترل‌کننده مدلغزشی غیرمستقیم و کنترل‌کننده Pi - صفحه:80-90

  tick  پتانسیل سنجی اقلیم‌های آب و هوایی به منظور استفاده بهینه از کلکتور‌های سهموی خورشیدی: مطالعه موردی کشور ایران - صفحه:91-100
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved