>
Fa   |   Ar   |   En
   انرژی های تجدیدپذیر و نو   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی قابلیت مدل برنامه‌ریزی بیان ژن در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین (مطالعه موردی: اهواز) - صفحه:85-93

  tick  امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز - صفحه:78-84

  tick  انرژی زمین گرمایی بهبودیافته و جایگاه آن در جهان - صفحه:42-54

  tick  بررسی امکان‌پذیری تحقق اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران - صفحه:62-70

  tick  بررسی سیستم‌های نوین تولید چندگانه بر پایه ذخیره‌سازی هوای فشرده - صفحه:94-104

  tick  بررسی و ارزیابی تولید گاز متان از ترکیب کود گاومیش و کلش ذرت در استان خوزستان - صفحه:19-24

  tick  تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا - صفحه:55-61

  tick  ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر - صفحه:31-41

  tick  شبیه‌سازی عددی جوشش در سیستم تولید مستقیم بخار در یک کلکتور خورشیدی سهموی با بهره‌گیری از مدل دوفازی همگن - صفحه:114-123

  tick  طراحی سیستم ترکیبی خورشیدی بادی برای تامین انرژی الکتریکی در یک ساختمان در کرمانشاه - صفحه:25-30

  tick  کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت تولید برق - صفحه:12-18

  tick  مروری بر پیشرفت ها و چالش های مواد تغییر فازدهنده - صفحه:1-11

  tick  مقایسه مدل‌های Ann، Psoann و Gaann در پیش‌بینی قیمت اوج روزانه برق، مطالعه موردی: بازار برق ایران - صفحه:71-77

  tick  نقش انرژی خورشیدی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده های محیط زیستی در کاربری های مسکونی (مطالعه موردی: شهر تهران) - صفحه:124-133

  tick  پتانسیل سنجی و استفاده از توربین باد محور افقی کوچک جهت تامین برق بخشی از نیاز گلخانه در منطقه فیروز کوه - صفحه:105-113
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved