>
Fa   |   Ar   |   En
   ماشین بینایی و پردازش تصویر   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:2


  tick  بررسی روش های قطعه بندی لایه های قرنیه در تصاویر توموگرافی انسجام نوری (Oct) و تعیین ضخامت لایه ها - صفحه:119-136

  tick  بررسی محیط کشت ریزجلبک‌های بیودیزلی با استفاده از ماشین بینایی - صفحه:137-148

  tick  بهبود کنتراست تصاویر ماموگرام با حفظ شکل ضایعه مبتنی بر تنظیم وفقی ضرایب فیلتر چندجمله ای غیرخطی - صفحه:35-44

  tick  ترکیب شبکه عصبی موبایل‌نت با الگوهای دودویی محلی برای تولید گزارش رادیولوژی تصاویر سی‌تی‌اسکن کبد - صفحه:105-117

  tick  تشخیص خرابی در قطعات فلزی از طریق تصاویر C-Scan حاصل از حسگر Amr با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق - صفحه:13-24

  tick  تشخیص هویت با استفاده از ویژگی‌های محلی و ساختاری رگ‌های شبکیه چشم - صفحه:149-159

  tick  روشی جدید برای ناحیه بندی تصاویر ماموگرافی دیجیتال و طبقه‏ بندی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در سینه - صفحه:45-55

  tick  روشی نوین به منظور کاهش نویز لکه‌ای تصاویر رادارهای دهانه ترکیبی در حوزه موجک - صفحه:93-104

  tick  شناسایی شماره پلاک خودرو بر اساس یادگیری عمیق با نظارت ضعیف - صفحه:25-34

  tick  مروری جامع بر پردازش تصاویر آندوسکوپی: روش‌ها، کاربردهای کلینیکی، مزایا و معایب - صفحه:71-91

  tick  هم‌بخش‌بندی با استفاده از روش تجزیه ماتریس ساخت‌یافته دو مرحله‌ای - صفحه:1-11

  tick  یک معماری شبکه عصبی عمیق مشترک با ویژگی‌های صریح برای بازشناسی امضاء - صفحه:57-69
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved