>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی ورزش و جوانان   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:34


  tick  ارایه الگوی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران - صفحه:56-66

  tick  ارتباط علی بین حس بینایی با رضایتمندی و وفادری مصرف کنند گان ورزشی - صفحه:67-78

  tick  امکان سنجی موفقیت تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور - صفحه:41-54

  tick  بررسی جامعه شناختی رابطه مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به انحرافات اخلاقی (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران) - صفحه:169-194

  tick  بررسی عوامل موثر بر مهاجرت های تحصیلی و شغلی زنان جوان ایرانی در دوره 90-1385 - صفحه:113-128

  tick  جوانان، مقدمات ازدواج و راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج - صفحه:195-219

  tick  رابطه استفاده از فیس بوک و پایبندی به ارزش های خانوادگی و دینی با کجروی فرهنگی (مورد مطالعه: جوانان شهر تبریز) - صفحه:129-150

  tick  شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران - صفحه:9-20

  tick  عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر مسئولیت پذیری جوانان شهر تهران - صفحه:151-168

  tick  مطالعه تغییرات چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوران سلجوقی و صفوی - صفحه:21-40

  tick  نشانگان تمرین زد گی، خستگی و عملکرد ورزشی - صفحه:79-92

  tick  نقش دیپلماسی جوانان در روابط خارجی دولت ها با استفاده از ظرفیت Yngos (تشکل های غیر دولتی جوانان) - صفحه:93-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved