>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی ورزش و جوانان   
سال:1395 - دوره: - شماره:32


  tick  بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون های منتخب ورزشی - صفحه:9-24

  tick  بررسی عوامل مرتبط با نارضایتی از تصویر بدن در بین ورزشکاران بدن ساز شهر یزد - صفحه:99-108

  tick  تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش جوانان به قانون گریزی جوانان 14-29 ساله شهر بروجن - صفحه:153-170

  tick  تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر همبستگی ملی جوانان - صفحه:127-152

  tick  تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران - صفحه:75-98

  tick  سنخ شناسی کاربران جوان رسانه های اجتماعی در ایران - صفحه:109-126

  tick  عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان 18 تا 27 ساله دانشگاه خوارزمی - صفحه:207-221

  tick  عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر طلاق جوانان در ایران - صفحه:189-206

  tick  نقش های رسانه ملی در توسعه ورزش های همگانی- تفریحی - صفحه:25-34

  tick  نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم - صفحه:61-74

  tick  نقش ورزش در گسترش مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران (1376-1392) - صفحه:35-60

  tick  نگرش جوانان کلان شهرهای ایران به تاسیس مراکز همسرگزینی و نحوه اداره آنها - صفحه:171-188
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved