>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل مرتبط با نارضایتی از تصویر بدن در بین ورزشکاران بدن ساز شهر یزد  
   
نویسنده پارسامهر مهربان ,نیک نژاد محمدرضا ,مداحی جواد ,کریمی منجرمویی یزدان
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1395 - شماره : 32 - صفحه:99 -108
  
کلیدواژه تصویر بدن، نارضایتی، عملکرد و اختلالات خوردن
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved