>
Fa   |   Ar   |   En
   صوت و ارتعاش   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:11


  tick  ارائه روشی مناسب جهت تعیین فرکانس ‌های طبیعی خودرو در نرم‌افزار آدامز - صفحه:33-43

  tick  ارزیابی واکنش انسان نسبت به ارتعاشات صوتی محصولات خانگی (جاروبرقی) - صفحه:121-131

  tick  بررسی اثرات ابعاد یک استخر تست هیدروآکوستیک بر کالیبراسیون حساسیت میدان آزاد هیدروفون به روش پالس - صفحه:11-18

  tick  تاثیر سفتی و ضریب میرایی دمپر شیمی، در پایداری و میرا نمودن ارتعاشات شیمی - صفحه:113-120

  tick  تبدیل موجک و کاربردهای آن برای پایش وضعیت ارتعاشات تجهیزات دوار (روشها، راه کارها و مثالهای عملی) - صفحه:55-76

  tick  تشخیص خرابی در ورق های کامپوزیتی با استفاده از روش های پردازش سیگنال امواج لمب - صفحه:19-31

  tick  شناسایی ارتعاشات سامانه های دورانی با استفاده از روش پردازش تصویر - صفحه:95-112

  tick  غیر فعال‌سازی آنزیم پروتئاز و ترمیم شبکه گلوتنی در گندم‌های آسیب دیده از سن گندم توسط امواج فراصوت - صفحه:45-54

  tick  کاربرد اکوستیک در تشخیص دانه های گندم آفت‏ زده - صفحه:3-9

  tick  مقایسه رفتار صوتی مکانیکی ماده مرکب پایه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه و پلی پروپیلن - صفحه:77-93
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved