>
Fa   |   Ar   |   En
   تبدیل موجک و کاربردهای آن برای پایش وضعیت ارتعاشات تجهیزات دوار (روشها، راه کارها و مثالهای عملی)  
   
نویسنده وروانی فراهانی حسین ,سعیدی سورک حمید
منبع صوت و ارتعاش - 1396 - دوره : 5 - شماره : 11 - صفحه:55 -76
چکیده    ماشین آلات دوار به عنوان نیروی محرکه صنعت، نقش مهمی در فرآیند تولید و نیز فرآیندهای جانبی آن دارند. لذا پایش وضعیت و تشخیص به موقع عیوب آنها به منظور افزایش قابلیت اطمینان، بخش مهمی از برنامه های نگهداری و تعمیرات به شمار می رود. با توسعه دانش فنی در زمینه تکنیک های پردازش سیگنال، کارآیی برنامه پایش وضعیت ارتعاشات درحال افزایش است. روش های مرسوم مانند مطالعه مستقیم سیگنال زمانی و یا تبدیل فوریه آن، اگر چه مزایای زیادی دارند، اما دچار محدودیت هایی نیز هستند. امروزه روش های جدیدی مانند تبدیل موجک، برای پوشش این محدودیت ها و بازکردن افق های جدید در زمینه پایش وضعیت ارتعاشی مطرح شده اند. این مقاله با هدف شناسایی زمینه های کاربرد تبدیل موجک در پایش وضعیت ارتعاشی، تدوین شده است. در ابتدا، مقدمه ای بر تبدیل موجک بیان شده و سپس کاربردهای مختلف آن در پایش وضعیت ارتعاشی ماشین آلات دوار بررسی شده است. به علاوه برای درک بهتر، مثال های عملی متعددی نیز طرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. در خلال این مثال ها نشان داده شده است که تبدیل موجک، ابزاری موثر برای ارتقاء برنامه پایش وضعیت ارتعاشی ماشین آلات دوار است.
کلیدواژه حوزه زمان فرکانس، تبدیل موجک، پایش وضعیت، سیگنال ارتعاشات، ماشین آلات دوار
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده مهندسی برق, ایران
پست الکترونیکی saeedi@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved