>
Fa   |   Ar   |   En
   صوت و ارتعاش   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:15


  tick  اصلاحات آکوستیکی سالن های کنسرت و استودیو های موسیقی، با استفاده از پنل های تشدیدگر - صفحه:44-51

  tick  بازرسی و پایش وضعیت ورق فلزی به صورت غیرمخرب با آزمون فراصوت آرایه فازی به کمک آباکوس و موجک - صفحه:18-28

  tick  بررسی روش‌های بالانس ملخ‌های هوایی - صفحه:83-101

  tick  بررسی عملکرد دستگاه‌های دورکننده‌ی فراصوتی فرکانس متغیر و فرکانس مدوله شده - صفحه:112-119

  tick  بررسی فناوری‌های صوتی پایش جریان در رودخانه‌ها - صفحه:73-82

  tick  بررسی و ریشه یابی خرابی یاتاقان های غلتشی با استفاده از آنالیز انولوپ - صفحه:52-59

  tick  صداخفه‌کن‎ها و ارزیابی تجربی آنها - صفحه:60-72

  tick  فناوری‌های کاهش میزان سروصدای هواپیما نمونه با موتور توربوفن - صفحه:29-43

  tick  مروری بر استفاده از امواج فراصوت در تصفیه پساب های کشاورزی - صفحه:120-137

  tick  مطالعه تحلیلی و تجربی استفاده از روش انعکاس ضربه (Impact-Echo) در اندازه‌گیری ضخامت ورق های کامپوزیت الیافی دو جهته - صفحه:102-111

  tick  مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر جدایش بین لایه ای در صفحات کامپوزیتی انحنادار بر خواص ارتعاشی - صفحه:3-17
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved