>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بالینی پرستاری و مامایی   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:4


  tick  اثر‌بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درمان افسردگی پس از زایمان و انعطاف‌پذیری روان‎شناختی مادران - صفحه:20-31

  tick  ارتباط استرس‌زاهای شغلی و خستگی در پرستاران: نقش تعدیل ‌کنندگی حمایت سازمانی - صفحه:42-52

  tick  اولویت‌های آموزش سلامت جنسی: دیدگاه زوجین در شرف ازدواج شهر رشت - صفحه:79-86

  tick  دغدغه‌ بیماران ایرانی مسلمان مبتلا به سرطان در مراحل آخر زندگی: یک مطالعه کیفی - صفحه:32-41

  tick  سلامت معنوی و رضایت از زندگی در سالمندان بستری در بیمارستان‌های شهرکرد - صفحه:1-10

  tick  مقایسه دیدگاه واقعی و ترجیحی دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1394 - صفحه:11-19

  tick  مقایسه سلامت روان و رضایت زناشویی پرستاران شاغل در بخش‌های روانپزشکی و سایر بخش‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز - صفحه:53-65

  tick  نقش میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای و تکیه‌گاه‌های شغلی در روابط علّی بین بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری پرستاران: مدل‌یابی معادلات ساختاری - صفحه:66-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved