>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Multidisciplinary Care   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر ورزش مقاومتی بر قند خون ناشتا و غیر ناشتا در بیماران شریان کرونری: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده - صفحه:28-36

  tick  بررسی سطح اضطراب بیماران تحت مداخلات الکتروفیزیولوژی و عوامل مرتبط با آن - صفحه:47-53

  tick  تاثیر جلسات آموزش مهارت های زندگی بر وضعیت رضایت زناشویی پرسنل پرستاری زن شاغل در بیمارستان هاجر (س) شهرکرد: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:37-46

  tick  تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده در زمینه اصول و فنون عملی پرستاری بر یادگیری مهارت های عملی دانشجویان پرستاری - صفحه:9-16

  tick  سیمای اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی شهید بهشتی در سال 1391 - صفحه:62-71

  tick  مراقبت کل نگر پاسخ به نیازهای بیماران سوختگی: یک مطالعه تحلیل کیفی - صفحه:17-27

  tick  مقایسه کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به سندرم پاهای بی قرار - صفحه:54-61

  tick  مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان، گزارش شده توسط کودک و والدین در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز سال 1392 - صفحه:1-8
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved