>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی فناوری اطلاعات مکانی   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:4


  tick  ارزیابی داده‌های سنجنده Oli،قابلیت طیف‌سنج بازتابی Alta و استفاده از مفهوم ایستگاه‌ مجازی در تهیه نقشه پراکندگی غلظت فلزات سنگین خاک - صفحه:113-145

  tick  الگوریتم پیشنهادی برای مدل‌سازی آثار باستانی و میراث فرهنگی با استفاده از فتوگرامتری رقومی برد کوتاه - صفحه:1-21

  tick  بهبود دقت اسکنر سه‌بعدی نگاشت فرینج با استفاده از روش فتومتریک استریو - صفحه:53-66

  tick  ثقل‌سنجی هوایی اسکالر با استفاده از پنجره‌های مختلف فیلتر پایین‌گذر - صفحه:147-169

  tick  جبران حرکت دوربین‌های کنترل نظارتی با استفاده از ثبت تصاویر متوالی در شناسایی خودروها - صفحه:23-40

  tick  مدل‌سازی عامل مبنای نحوه‌ی تخلیه جمعیت از یک اتاق مستطیلی شکل با استفاده از اتوماتای سلولی و سیستم استنتاج فازی - صفحه:67-91

  tick  مدل‌سازی و پیش‌بینی رشد افقی شهر مشهد با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک - صفحه:93-111

  tick  یک سیستم حامی تصمیم‌گیری فرودگاهی برای تخصیص لحظه‌ای خودروهای سرویس رسان - صفحه:41-51
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved