>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و ایمنی کار   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارزیابی خطرهای Hse در ساخت و سازهای بلند مرتبه شهری با رویکرد فازی - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی عوامل خطرزای ناراحتی‌های اسکلتی - عضلانی با استفاده از روش Rosa و اجرای برنامه مداخله ارگونومی در بانک سپه - صفحه:47-62

  tick  بررسی استرس گرمایی بر مبنای شاخص Wbgt و ارتباط آن با پارامترهای فیزیولوژیکی در مشاغل روباز شهرستان شبستر - صفحه:85-94

  tick  بررسی حوادث کارگاه‌های ساختمانی استان قم بر اساس نمودار پارتو (سال 1388 تا 1391) - صفحه:75-84

  tick  بررسی قابلیت حدس علایم ایمنی با توجه به ویژگی‌های علایم شناختی در یکی از صنایع پتروشیمی - صفحه:35-46

  tick  بررسی وضعیت آلودگی صدا در بخش ایمنی زمینی فرودگاه مهرآباد و ارتباط آن با قدرت شنوایی کارکنان - صفحه:23-34

  tick  مقایسه فرآیند ایزوترم جذبی و سینتیک نفتالن و فنانترن بر روی بستر کربن فعال در حلال آلی ان - هگزان - صفحه:63-74

  tick  پیش بینی شاخص های پایش عملکرد ایمنی بعد از پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه (Ims) در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد - صفحه:13-22
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved