>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بحران   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:1


  tick  ارزیابی آسیب پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) مطالعه ی موردی: محله ی فهادان یزد - صفحه:5-12

  tick  ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی مطالعه ی موردی: زلزله ی محله های شهر تهران - صفحه:25-36

  tick  طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل - صفحه:57-65

  tick  طراحی نقشه ی دانش برای تشکیل تیم مدیریت بحران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:49-55

  tick  کاهش آسیب‌پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی مطالعه ی موردی: خوابگاه متاهلین دانشگاه شهید بهشتی - صفحه:13-23

  tick  نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب مطالعه ی موردی: دو حوزه ی چشمه کیله ی شهرستان تنکابن و سردآبرود کلاردشت - صفحه:37-48
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved