>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بحران   
سال:1396 - دوره: - شماره:12


  tick  ارزیابی سناریوهای آسیب انسانی (تلفات) در کاربری‏های شهری بر اثر حریق در پی زلزله مطالعه‏‏ ی موردی: مناطق 1 و 6 شهرداری شیراز - صفحه:95-104

  tick  ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تامین آب در اثر وقوع زلزله به منظور مدیریت ریسک مطالعه ی موردی: سیستم تامین آب مربوط به تصفیه خانه ی یک کلان شهر - صفحه:29-44

  tick  ارزیابی نیازهای آسیب دیدگان در چرخه ی عمر چهار روز ه ی حادثه در زنجیر ه ی تامین بشر دوستانه - صفحه:45-56

  tick  بررسی اثر تغییر اقلیم بر مدیریت بحران سیلاب - صفحه:5-20

  tick  بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از خشکیدگی رودخانه‏ ی زاینده‏ رود و تالاب گاوخونی مطالعه‏ ی موردی: شهر ورزنه - صفحه:21-28

  tick  بررسی نقش ادراک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک زلزله در شهر تهران - صفحه:57-68

  tick  تحلیلی شبکه‏ مبنا از وضعیت آسیپ ‏پذیری شبکه‏ ی معابر شهری و قابلیت دسترسی پس از وقوع زلزله مطالعه‏ ی موردی: شهر الیگودرز - صفحه:69-80

  tick  ترسیم نقشه‏ ی علمی حوزه ‏ی موضوعی مدیریت ریسک در پایگاه نمایه‏ ی استنادی علوم ایران (Isc) - صفحه:105-117

  tick  پهنه‏ بندی خطر زمین‏ لرزه در حوزه ‏‏ی شهری نورآباد ممسنی فارس برای مدیریت بحران شبکه‏ ی گاز، با استفاده از مدل Ahp در محیط Gis - صفحه:81-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved