>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:13


  tick  آمادگی ذهنی ورزشکاران نخبه ایرانی - صفحه:1-22

  tick  اثر ورزش در آب بر خشنودی از نیازهای روانی پایه، انگیزش درونی و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی زنان چاق: مطالعه نظریه خودمختاری - صفحه:23-38

  tick  ارتباط ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران - صفحه:155-164

  tick  ارتباط مشارکت والدین با عزت‌نفس، شایستگی ادراک‌شده و تعهد ورزشی رزمی‌کاران نوجوان - صفحه:39-54

  tick  استحکام ذهنی: صفت، یا قابلیتی رشدپذیر؟ ارزیابی اثربخشی تمرین مهارت‌های روان‌شناختی - صفحه:67-88

  tick  تاثیر خودگویی انگیزشی آشکار و پنهان بر زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی - صفحه:55-66

  tick  مقایسه نارضایتی از تصویر بدنی و هراس اجتماعی افراد کاراته کار و غیر ورزشکار - صفحه:107-118

  tick  نقش تعدیل‌کننده‌ بیش‌تمرینی ادراک‌شده بر رابطه کمال‌گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای - صفحه:137-154

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه هوش معنوی داوطلبان ورزش دانش‌آموزی ایران - صفحه:89-106

  tick  پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکار بر اساس اضطراب رقابتی و تنظیمات انگیزشی در ورزشکاران نخبه - صفحه:119-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved