>
Fa   |   Ar   |   En
   حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران   
سال:1381 - دوره: - شماره:58


  tick  اقدامات بین المللی در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت - صفحه:253-270

  tick  بحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی - صفحه:229-240

  tick  بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی - صفحه:301-339

  tick  دعوای اضافی - صفحه:281-300

  tick  رشد جزایی - صفحه:167-198

  tick  شناسایی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی ایران - صفحه:75-92

  tick  قانون 1999-1993 بلژیک، رای 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون - صفحه:127-166

  tick  قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و انتقال ( Bot ) - صفحه:93-108

  tick  مراجع اجتماعی ” پاسخ دهی” به ”پدیده مجرمانه” در سیاست جنایی اسلام - صفحه:109-126

  tick  معاهده و سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای: از آمیزه های سیاسی تا آموزه های حقوقی - صفحه:199-228

  tick  نقدی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:241-252

  tick  نگاهی به پدیده همسرکشی در استان فارس - صفحه:11-32

  tick  هفتادمین نشست انجمن حقوق بین الملل ( آوریل 2002 - دهلی نو ) - صفحه:271-280

  tick  وضعیت حقوقی تصرفات اشخاص بیمار - صفحه:33-74
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved