>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش سرمایه گذاری   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:5


  tick  ارایه الگویی جهت تفکیک شرکت‌های موفق از ناموفق با بکارگیری متغیرهای مالی - صفحه:1-30

  tick  ارایه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیطی ایران - صفحه:179-206

  tick  ارزیابی سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی - صفحه:61-66

  tick  بررسی اثرات ریز ساختار بازار بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:31-44

  tick  بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک، بازده و تنوع پرتفوی - صفحه:129-144

  tick  بررسی تاثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگیهای - صفحه:99-114

  tick  بررسی توانایی انتخاب سهام بین سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه گذاران انفرادی - صفحه:45-60

  tick  بررسی واکنش آنی بورس اوراق بهادار تهران به انتشار گزارشات اقتصادی بین المللی - صفحه:67-80

  tick  تبیین تغییرات بازده در سه مدل Capm، Tfpm، Ffpm - صفحه:115-128

  tick  تبیین وجه تمایز صنایع استراتژیک و غیر استراتژیک بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ساختار سرمایه و ارزش افزوده نقدی (Cva) با رویکرد پانل دیتا - صفحه:145-162

  tick  طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در بانک‌ها با استفاده از مدل‌های سیستم‌های تولیدی با خطوط تولید موازی - صفحه:163-178

  tick  مطالعه‌ تاثیر انگیزه‌ مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش‌آفرینی) برای سهامداران - صفحه:81-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved