>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر مکمل ویتامینC بر سمیت اکسیدانی ناشی از مصرف مزمن اتانول در چشم. - صفحه:75-84

  tick  ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای فنولی اندامهای زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:160-170

  tick  بررسی اثر عوامل محیطی بر فرایند تجمع و فیبریل زایی پروتئین کاپا-کازئین - صفحه:105-117

  tick  بررسی احتمال حضور جهش‌ها در اگزون‌های 8، 9 و 30 ژن Myh7 در بیماری Hcm در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:1-13

  tick  بررسی باکتری های تجزیه کننده نفت خام همراه در دوکفه ای Crassostrea Gigas جمع آوری شده از خلیج فارس (ناحیه ساحلی بندرعباس) - صفحه:15-24

  tick  بررسی تولید زیستی و اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره تولید شده بوسیله عصاره متانولی گیاه دارویی میخک هندی (Syzygium Aromaticum) - صفحه:93-103

  tick  بررسی عملکرد تالاب مصنوعی در حذف کروم توسط گیاه نی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) - صفحه:65-74

  tick  بررسی قدرت ایمنی زایی واکسن ژنتیکی Dna علیه بیماری نیوکاسل درواکسیناسیون جوجه های عاری از پاتوژن - صفحه:140-150

  tick  بررسی محاسباتی ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در قارچ‌های روغنی - صفحه:25-41

  tick  بهینه سازی استفاده از شربت ذرت برای تولید اندوگلوکانازIi نوترکیب در مخمر متیل دوست - صفحه:43-52

  tick  بهینهسازی فاکتورهای موثر در رشد باکتری Escherichia Coli تولیدکننده پروتئین نوترکیب Βngf با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:53-63

  tick  پتریدیش آزمایشگاهی استاندارد بر اساس داده های Clsi پتریدیش استاندارد - صفحه:85-91
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved