>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:1


  tick  بررسی ارتباط استفاده از دستورالعملهای ایمن کاری در میزان خطاهای انسانی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد - صفحه:34-41

  tick  بررسی ارتباط سرو صدا شغلی بر وضعیت اختلالات روحی و افسردگی کارگران با استفاده از پرسش نامه (Dass) و (Bakk ) در صنایع فولاد اصفهان - صفحه:1-14

  tick  بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با عاطفه منفی در پرستاران: یک مطالعه توصیفی همبستگی - صفحه:42-52

  tick  بررسی شیوع واریس پا و برخی عوامل مرتبط با آن در آرایشگران شهرستان گناباد - صفحه:15-23

  tick  رابطۀ تقاضاهای شغلی و بی نزاکتی در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی: نقش میانجی‌گری خستگی هیجانی و تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده - صفحه:24-33

  tick  رابطۀ ذهن‌آگاهی با استرس شغلی پرستاران - صفحه:53-61

  tick  مروری بر مطالعات ارزیابی حمل دستی بار با روش‌های مختلف در ایران از سال 1389 تا 1399 - صفحه:81-93

  tick  واکاوی موثرترین شاخص‌های اخلاق حرفه ای حسابدار: ضرورت اجتناب ناپذیر برای ارزیابی رفتار ایمن حسابداران - صفحه:62-80
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved