>
Fa   |   Ar   |   En
   بیهوشی و درد   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:8


  tick  بررسی اثر تجویز کلونیدین خوراکی قبل از عمل بر میزان خونریزی وکیفیت موضع جراحی حین عمل جراحی اندوسکوپی سینوس - صفحه:152-157

  tick  بررسی اثر لیزر کم توان بر کنترل درد بیماران مبتلا به استیو ارتریت مزمن تحت درمان با استرویید اطراف مفصلی - صفحه:186-193

  tick  بررسی تاثیر تجویز مایعات گرم شده بر درجه حرارت مرکزی مادر در جراحی سزارین - صفحه:146-151

  tick  بررسی سونو اناتومیک فاصله قدامی پوست تا زایده عرضی مهره ششم - صفحه:140-145

  tick  تاثیر تک دوز پر هگابالین قبل از عمل بر میزان درد پس از اعمال کوچک جراحی - صفحه:180-185

  tick  سونوگرافی در رژیونال آنستزی و کنترل درد - صفحه:136-139

  tick  مقایسه تاثیر بلوک کودال و تجویز استامینوفن وریدی بر درد پس از بیهوشی عمومی با سووفلوران در کودکان تحت عمل جراحی هرنی اینگوینال - صفحه:173-179

  tick  مقایسه تاثیر بیهوشی عمومی و بیحسی اسپاینال بر تغییرات قند خون حین جراحی - صفحه:158-164

  tick  مقایسه سطح آنزیم های کبدی پرسنل اتاق عمل با کادر درمانی خارج از اتاق عمل - صفحه:165-172
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved