>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:40


  tick  ارزیابی کالبد سکونتگاه‌های خودانگیخته در پیوند با ساختار زندگی ساکنین (نمونه موردی: سکونتگاه های پهنه شمالی شهر تبریز) - صفحه:119-132

  tick  ارزیابی نقش کیفیت معماری در ارتقا کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی از دیدگاه سلامت ساکنان - صفحه:43-58

  tick  از بازبینی فرایند تا تحقق محصول در طراحی شهری به سوی رویکرد تدریجی فرایند طراحی شهری - صفحه:3-14

  tick  بررسی نقش محوری جریان فضایی– زمانی فعالیت‌های زمان غروب و شب در ادراک امنیت، مطالعه موردی: مرکز شهر رشت - صفحه:73-88

  tick  برندسازی شهری در راستای توسعه گردشگری خلاق به کمک مدل مدیریت برندشهری (Cbm)- مورد مطالعه‌: شهرجونقان - صفحه:27-42

  tick  تاثیر خرد اقلیم های شهری بر آسایش محیطی در فضای باز عمومی( نمونه موردی: میدان شهدا شهر مشهد) - صفحه:59-72

  tick  تحلیل تطبیقی ویژگی‎های جمعیتی در سکونت‏گاه‏‎های رسمی و غیررسمی شهر سنندج - صفحه:105-118

  tick  شناسایی عوامل موثر بر تحقق الگوی برنامه‌ریزی شهری تنوع‌گرا در شهر رشت با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌ای نظام‌مند - صفحه:89-104

  tick  نقش الگوی فضایی و پوشش گیاهی فضاهای باز محلی بر میزان آسایش حرارتی در اقلیم سرد - صفحه:15-26
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved