>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1397 - دوره: - شماره:27


  tick  ارزیابی آسیب‏ پذیری بافت‏های مسکونی در برابر زلزله و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) - صفحه:93-112

  tick  ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ‌دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس) - صفحه:3-16

  tick  امکان‌سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: شهر بوکان) - صفحه:67-78

  tick  بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: پارک‌های شهر مشهد) - صفحه:27-40

  tick  بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل محیطی بر افزایش فعالیت دختران و پسران نوجوان در فضاهای شهری (محدوده مطالعاتی: خیابان آزادی کرج) - صفحه:17-27

  tick  برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های تاریخی (نمونه موردی: بافت قدیم شهر رشت) - صفحه:53-66

  tick  سنخ شناسی الگوهای فضایی پراکنده رویی در شهر منطقه ها (مورد مطالعه: شهر منطقه مرکزی مازندران) - صفحه:79-92

  tick  مقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر دولتی و خود مالک (مطالعه موردی: شهر آمل) - صفحه:41-52
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved