>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثربخشی فراخوانی خاطره‌ در ایجاد حالت نوستالژی و نقش نوستالژی در تسهیل کنش همدلانه: نقش جنسیت و توجیه شخصی - صفحه:35-51

  tick  بهبود توجه انتخابی افراد سالم با استفاده از تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر - صفحه:53-65

  tick  دیدگاه معلمان،والدین، مشاوران مدارس و دانش آموزان نسبت به مولفه های مدرسه تاب آور: یک مطالعه کیفی - صفحه:19-33

  tick  شناسایی پیش‌ران‌های موثر برای ایجاد سلامت روان‌شناختی در محیط‌ کار از طریق هم‌افزایی روان‌شناختی: با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی - صفحه:67-87

  tick  مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی–رفتاری و پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و مسئولیت‌پذیری افراطی اختلال شخصیت وسواسجبری - صفحه:119-136

  tick  نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی و رابطه مادر کودک در استفاده‌ی آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی و مشکلات رفتاری کودکان ( مطالعه کمی و کیفی) - صفحه:137-158

  tick  هم سنجی اثربخشی آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده‌ی کودکان در سنین پیش از دبستان - صفحه:1-18

  tick  پدیدارشناسی تجارب زیسته مادران دارای فرزند مبتلا به سندرم داون - صفحه:105-118

  tick  پیش‌بینی بیش‌تمرینی ادراک‌شده برحسب اضطراب رقابتی و تمایل به عضلانی شدن در ورزشکاران مرد - صفحه:89-104
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved