>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:32


  tick  اثرات انتقال آب از سد کرخه بر روی بالا آمدگی آب‌های زیرزمینی دشت عباس ایلام - صفحه:33-44

  tick  ارزیابی قابلیت‌های گردشگری ژئوتوپ‌های سیرجان با استفاده از مدل‌های فاسیلوس و کومانسکو - صفحه:112-131

  tick  ارزیابی چاه‌های برداشت آب شهرستان اسلامشهر از نقطه نظر ماسه‌دهی - صفحه:76-90

  tick  بازشناسی تکنولوژی هوشمند قنات از دریچه لایه‌های شناختی - صفحه:91-111

  tick  تحلیل ساختاری گرانیت میلونیتی خاور و جنوب‌خاور بروجرد - صفحه:1-15

  tick  تحلیل پتروفابریکی و استرین نهایی در گرانیتوئید دگرشکل شده سامن - صفحه:45-59

  tick  روند تکتونومتامورفیسم مجموعه دگرگونی همدان با استفاده از الگوی زونینگ بلور‌های گارنت در متاسندستون‌های منطقه علی‌آباد دمق - صفحه:60-75

  tick  کشاورزی معیشتی و تحول ساختار اقتصادی روستاهای کوهستانی: دهستان چالدران جنوبیشهرستان چالدران (حوضه آبریز ارس) - صفحه:147-160

  tick  ویژگی ژئوشیمیایی سنگ‌های آمفیبولیتی پیر عباد، شمال‌شرق ازنا، پهنه سنندج-سیرجان - صفحه:16-32

  tick  پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها بر توانمندسازی ذی‌نفعان محلی گردشگری و توسعه سکونتگاه‌های روستایی ناحیه گلدشت شهرستان بروجرد - صفحه:132-146
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved