>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:41


  tick  استخراج خطواره‌ها با استفاده از داده‌های ماهواره لندست 8 در پهنه برشی سقز- بانه با تاکیدی بر کانه‌زایی طلا - صفحه:1-20

  tick  برآورد انرژی باد در دشت اردبیل براساس برونداد مدل‌های اقلیمی و سناریوی Rcp در دهه‌های آینده - صفحه:169-188

  tick  تاثیر گنبد نمکی درمدان بر رخساره‌ها و دیاژنز نهشته‌های سنومانین سانتونین (ناحیه فارس، زاگرس) - صفحه:109-129

  tick  تحلیل فضایی فقر شهری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد) - صفحه:152-168

  tick  تخمین بار برف و یخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو فشار قوی با دوره‌های بازگشت چند ساله (مطالعه موردی: ارتفاعات غربی مازندران) - صفحه:223-236

  tick  دیاژنز و کانی شناسی اولیه سنگ‌های آهکی ژوراسیک فوقانی در بلوک طبس - صفحه:47-71

  tick  روابط بندال‌های کم‌فشار بریده و دوام یخبندان‌های بهاره ایران - صفحه:208-222

  tick  شناسایی و تحلیل پتانسیل‌ها و چالش‌های توسعه گردشگری منطقه ساردوئیه - صفحه:237-251

  tick  مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی و کانی‌شناسی در کانسار مس چاه‌گبری، جنوب دامغان - صفحه:89-108

  tick  معرفی کاربرد رویه‌های اصلی تحلیل روند مکانی- زمانی مولفه‌‌ی زیست-نوری کلروفیلA در حوضه جنوبی دریای خزر - صفحه:189-207

  tick  منشاء و ژئودینامیک دلریت‌های گنبد نمکی کوهرنگ - صفحه:32-46

  tick  پایش تغییرات پوشش سطح زمین در راستای تخریب سرزمین (Modis Land Cover Product 2001-2013): محدوده‌ی جغرافیایی استان ایلام - صفحه:130-151

  tick  پهنه‌بندی عنصری و ژئوشیمی کانسنگ سولفیدی در کانسار روی و سرب تیپ رسوبی-بروندمی آب‌باغ، جنوب‌شرقی کمربند فلززایی ملایر-اصفهان - صفحه:72-88

  tick  چینه‌نگاری زیستی و تعیین مرز کرتاسه-پالئوژن در نهشته‌های کرتاسه فوقانی در شمال خاوری کازرون، زون فارس (زاگرس) - صفحه:21-31
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved