>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:44


  tick  اثر جنگ تحمیلی ایران و عراق بر مدیریت و حکمرانی منابع آب در استان کرمانشاه - صفحه:37-46

  tick  استفاده از تکنیک‌های ژئوشیمیایی در شناسایی منشا یون‌ها و فرآیندهای کنترل کننده کیفیت آب آبخوان شاهرود - صفحه:181-196

  tick  بررسی حساسیت کناره رودخانه در برابر فرسایش و راهکارهای حفاظت کناره‌های کانال در رودخانه واز چمستان- مازندران - صفحه:1-14

  tick  بررسی زمان وقوع زلزله به کمک تحلیل زمان طبیعی برای زلزله‌ی 5/5 ریشتری جمهوری آذربایجان - صفحه:197-212

  tick  بررسی عناصر سنگین(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb) موجود در غبار ریزشی شهر تهران - صفحه:15-36

  tick  تاثیر بلندای قدیمی هندیجان بر هندسه ساختاری و تکامل تکتونیکی تاقدیس مدفون تنگو (جنوب غرب ایران) - صفحه:71-86

  tick  ذخیره کائولن زاویه (شمال‌باختر چالدران، شمال باختر ایران): ملاحظاتی روی کانی‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ کل - صفحه:163-180

  tick  زمین‌شناسی و ژئوشیمی ایزوتوپی کانسار Cu-Mo پورفیری هفت‌چشمه با تکیه بر نتایج ایزوتوپ‌های Sr–Nd–Pb-S-O-H - صفحه:213-234

  tick  کانی‌زایی ‌مس‌ و طلا، سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ‌های‌آذرین ‌در تک‌تلار،‌ شمالغرب ‌زاهدان، استان سیستان و بلوچستان - صفحه:109-128

  tick  کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس- اورانیوم رسوبی آغل مسی، بلوک طبس، ایران مرکزی - صفحه:47-70

  tick  مدیریت یکپارچه منابع آب در استان خراسان شمالی؛ به‌کارگیری روش تحلیل شبکه برای یافتن فرصت‌ها و بازدارنده‌ها - صفحه:235-258

  tick  مینرال‌شیمی کانی‌ بیوتیت، رهیافتی بر پتروژنز آتشفشان سارای، شمال‌غرب ایران - صفحه:129-144

  tick  ژئوشیمی و ژنز کانسار مگنتیت میمون آباد- جنوب ‌باختر دهگلان، کردستان - صفحه:87-108

  tick  ژئوشیمی، پتروژنز و تحولات ماگمایی بازالت‌های شمال شهر رضی - صفحه:145-162
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved