>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:42


  tick  ارزیابی برنامه‌های ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محیط زیستی با تاکید بر تکنولوژی سبز (مورد پژوهی: کلانشهر تهران) - صفحه:89-109

  tick  ارزیابی مدل‌های مختلف داده‌کاوی برای پیش‌بینی نقشه حساسیت فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز رباط ترک استان مرکزی - صفحه:35-50

  tick  استفاده از مدل ترکیبی فاکتوری- فرکتالی جهت شناسایی پتانسیل‌های معدنی طلا، آرسنیک و آنتیموان در ورقه 1:100000 بصیران، خراسان جنوبی، شرق ایران - صفحه:127-142

  tick  بایواستراتیگرافی سازند شیشتو 1 در برش حوض دوراه براساس کنودونت‌ها (جنوب شرقی طبس) - صفحه:143-158

  tick  تحلیل استرین نهایی در شیست‌های آندالوزیت دار جنوب شرق همدان - صفحه:193-208

  tick  سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان - صفحه:19-34

  tick  شبیه‌سازی تاثیر زهکشی در پایین انداختن سطح ایستابی دشت فرخ آباد، دهلران - صفحه:209-224

  tick  شرایط تبلور و شیمی کانی سنگ‌های آداکیتی شمال دهگلان، شرق کردستان - صفحه:225-246

  tick  نهشته لاتریتی سپارده: ویژگی‌های بافتی، کانی‌شناسی و زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی - صفحه:175-192

  tick  ویژگی‌های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی گازهای گسیل شده از گل‌فشان پیرگل، جنوب شرق ایران - صفحه:159-174

  tick  پیامدهای رویکرد برنامه‌ریزی متخصص محور در توانمندسازی و توسعه پایدار روستایی (موردمطالعه: شهرستان‌های پاکدشت و ری) - صفحه:110-126

  tick  پیش‌بینی تغییرات اراضی ساخته ‌شده و رشد شهری با استفاده از داده‌های سنجش ‌از دور - صفحه:67-88

  tick  پیش‌بینی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ترکیبی فاصله ماهالانوبیس و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اوغان، استان گلستان) - صفحه:1-18

  tick  ‌بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی - صفحه:51-66
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved