>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1390 - دوره:1 - شماره:1


  tick  آینده پیش روی پژوهش و نشر در قلمرو کتابداری و اطلاع رسانی ایران - صفحه:1-5

  tick  ارزیابی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پایه شاخص های اچ،جی. و پارامتر ام - صفحه:135-152

  tick  امکان سنجی و پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز - صفحه:23-44

  tick  بررسی به کارگیری سبک های مدیریت تعارض توسط مدیران کتابخانه های دانشگاهی - صفحه:45-66

  tick  بررسی کاربرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان - صفحه:67-88

  tick  بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web Of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه - صفحه:175-196

  tick  تاثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه استثنایی وصال بیرجند - صفحه:197-218

  tick  تحلیل آماری سیر تحول و زمینه های نشر کتاب ایران میان سال های 1358-1387 - صفحه:241-264

  tick  تحلیل عامل های اثرگذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی.اس.آی - صفحه:109-134

  tick  عامل های انگیزاننده و بازدارنده مشارکت در ویکی پدیای فارسی - صفحه:89-108

  tick  کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه - صفحه:153-174

  tick  مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش (طراحی و ساخت نمونه هستی شناسی اصفا) - صفحه:219-240

  tick  نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی - صفحه:7-21
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved