>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1399 - دوره:36-2 - شماره:3/1


  tick  ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده با مصالح بازیافتی - صفحه:131-139

  tick  ارزیابی تاثیر تراکم بر روند فرسایش ناشی از روگذری جریان در خاک ریز با استفاده از پردازش تصویر - صفحه:77-84

  tick  ارزیابی تاثیر ماده‌ی افزودنی نانورس بر فرسایش داخلی در خاک‌ریز با پردازش تصویر - صفحه:141-150

  tick  اصلاح غشای پلی‌اترسولفون (P‌E‌S) با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن عامل‌دار شده با گروه آمینی به منظور نانوفیلتراسیون پساب حاوی رنگزای 19r‌G - صفحه:151-157

  tick  بررسی آثار ناشی از انفجار بر ساختمان‌های دارای سیستم دیوار‌برشی‌ فولادی طراحی‌شده برای مقاومت در برابر بارهای متعارف لرزه یی - صفحه:117-129

  tick  بررسی مقایسه‌یی شرایط ماتریس سختی در روش‌های آنالیز اجزای محدود با المان ویژه، اجزای محدود توسعه یافته و روش آنالیز ایزوژئومتریک در مسئله‌ی شکست - صفحه:43-54

  tick  بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل - صفحه:13-28

  tick  بهسازی لرزه‌یی ساختمان‌های موجود با استفاده از سیستم ستون‌های پیوندیافته - صفحه:55-65

  tick  تحلیل آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت مرند با استفاده از روش A‌L‌P‌R‌I‌F‌T بر اثر بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی - صفحه:85-96

  tick  تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن آرمه ی در معرض آتش سوزی پس از زلزله نسبت به پارامترهای طراحی و بارگذاری - صفحه:97-106

  tick  تحلیل عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های پروژه محور با رویکرد سیستم های پویا - صفحه:29-42

  tick  رفتار دینامیکی خاک‌های دانه‌یی از نقطه نظر نسبت منافذ اسکلت معادل - صفحه:67-76

  tick  مطالعه ی آزمایشگاهی و تحلیلی میرا گر تسلیمی فولادی با هدف بهبود عملکرد لرزه یی آن - صفحه:107-115

  tick  مطالعه‌ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه با مقاطع دایروی و مربعی تقویت شده باکامپوزیت C‌F‌R‌P با روش شیارزنی تحت بار دارای خروج از مرکزیت - صفحه:3-11
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved