>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1396 - دوره:33-2 - شماره:2/1


  tick  ارائه ی رابطه یی جدید برای مقایسه ی تغییر شکل اطراف تونل در حالت دو بعدی و سه بعدی - صفحه:31-38

  tick  ارائه ی مدل پیشنهادی برای برآورد هزینه ریسک در قراردادهای واگذاری امتیاز با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو - صفحه:135-141

  tick  ارائه‌ی روش طراحی اتصال شمع فلزی به کوله‌ی بتن‌آرمه‌ی پل‌های یک‌پارچه براساس ظرفیت خمشی شمع فلزی - صفحه:3-11

  tick  ارزیابی اثرات بازشدگی دره در پراکنش امواج زمین لرزه - صفحه:93-105

  tick  بررسی اثر رکوردهای زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک حاوی پالس در پاسخ لرزه‌یی یک سیستم خاک شمع سازه - صفحه:115-125

  tick  بهینه سازی طراحی قاب های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار - صفحه:127-134

  tick  تاثیر مدل رفتاری در تحلیل تغییرشکل دیواره در گودبرداری عمیق - صفحه:69-76

  tick  تاثیر یون های کلراید در میزان تهاجم یون های سولفات در بتن های متراکم حاوی نانوذرات رس - صفحه:13-21

  tick  حذف نفت خام از خاک با استفاده از روش الکتروکینتیک بهبودیافته با سورفکتنت‌ها - صفحه:107-114

  tick  حل تحلیلی معادله‌ی انتقال آلودگی به‌ازاء فعالیت چندین منبع آلاینده‌ی نقطه‌یی با الگوهای زمانی دلخواه در حالات 1 و 2 بعدی با استفاده از روش تابع گرین - صفحه:77-91

  tick  عامل دار کردن نانوذرات کیتوسان به وسیله ی اسیدسیتریک برای جذب کروم Vi - صفحه:61-68

  tick  مدل سازی ترک چسبنده با استفاده از روش بدون شبکه ی کمینه مربعات گسسته - صفحه:23-30

  tick  مقایسه ی رفتار تونل‌های قطعه‌یی در گسلش عادی و معکوس با استفاده از مدل سازی در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی - صفحه:39-47

  tick  نقش تئوری های حدی در اقتباس روابط هندسه ی هیدرولیکی رودخانه ها - صفحه:49-60
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved