>
Fa   |   Ar   |   En
   سلول و بافت   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثر عصاره آبی-الکلی دانه زغال‏ اخته بر بازخوانی حافظه و برخی پارامترهای سرم در موش‏‏های سوری نر آلزایمری شده - صفحه:269-280

  tick  افزایش تولید بتا-کاروتن و گلیسرول در کشت سلولی Dunaliella Salina توسط امواج فراصوت - صفحه:397-408

  tick  بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب‏های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول‏های دو هسته ای - صفحه:249-256

  tick  بررسی ویژگی‏ها و قابلیت‌های سلول‏های درمی کشت شده بستر چنگال موش در ایجاد برهم‌کنش با اپی‏درم هتروتوپیک - صفحه:409-420

  tick  بهبود تولید رده‌های سلولی پرتوان هاپلوئید از جنین‏‌های پارتنوژنتیک موش به واسطه مهار هم‏زمان مسیرهای پیام‌رسانی Mek و Tgfβ - صفحه:421-430

  tick  بیان القایی ژن گزارشگرGfp در رده سلولی Lmh با استفاده از ناقلین لنتی ویروسی القا پذیر - صفحه:241-248

  tick  تاثیر ایجاد تغییرات اپی‌ژنتیکی با کوچک ‌مولکول‌ها بر بیش‌بیان ژن به‏روش لنتی‌ویروسی در سلول‌های بنیادی جنینی - صفحه:431-441

  tick  تاثیر حضور پراکسید هیدروژن بر القای برخی متابولیت‌های ثانویه در کالوس گیاه پریوش ((Catharanthus Roseus L. - صفحه:389-396

  tick  کاریولوژی ماهی سنگ ‌لیس معمولی (Garra Rufa) در رودخانه سمیرم استان اصفهان (پرتوبالگان: کپورماهیان) - صفحه:381-388

  tick  نقش کیتوزان در افزایش تولید فلاونولیگنان‏ها در کشت ریشه‏های مویین خار مریم (Silybum Marianum) - صفحه:257-267
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved