>
Fa   |   Ar   |   En
   ماشین های کشاورزی   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:2


  tick  اثر زاویه حمله بر عملکرد یک تیغه باریک تغییریافته - صفحه:187-197

  tick  ارزیابی ارگونومیکی وضعیت‌های انجام کار در بین کارگران تولید نیشکر با استفاده از روش Reba - صفحه:477-489

  tick  ارزیابی چند شاخص طیفی برای برآورد عملکرد کلزا با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل-2 - صفحه:447-464

  tick  امکان‌سنجی تشخیص برخط بیماری آتشک در گیاه لیلیوم به کمک سامانه ماشین بینایی و خوشه‌بندی K-Means - صفحه:277-291

  tick  انتخاب الگوریتم بهینه‌ی طبقه‌بندی و تشخیص تقلب در روغن زیتون با استفاده از ماشین‌بویایی - صفحه:371-383

  tick  اندازه‌گیری برخی از خصوصیات مکانیکی و شبیه‌سازی خزش ساقه نی با استفاده از مدل برگر - صفحه:385-397

  tick  برداشت نیمه‌مکانیزه گلبرگ گلرنگ و مقایسه آن با روش سنتی - صفحه:465-475

  tick  بررسی برخی از عامل‌های انرژی و اکسرژی در طی عملیات حرارت‌دهی اهمیک آب‌نارنج - صفحه:435-445

  tick  بررسی تاثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور دیزل دارای توربو‌شارژ با نرم‌افزار Gt-Power - صفحه:199-212

  tick  بررسی عوامل موثر بر جداسازی پوسته و مغز بادام و طراحی و ساخت دستگاه جداساز پنوماتیکی - صفحه:173-185

  tick  بررسی چالش‌ها و فرصت‌های شهرستان اهواز در توسعه مکانیزاسیون محصولات زراعی با استفاده از ماتریس Swot - صفحه:535-548

  tick  بهینه‌سازی انباره موتور احتراقی یک چمن‌زن دوشی جهت کاهش سطح آلایندگی صوتی - صفحه:359-369

  tick  بهینه‌سازی تاثیر امواج فراصوت بر نیروی شکست و کیفیت مغزشدگی گردو با استفاده از روش منحنی سطح پاسخ - صفحه:331-342

  tick  به‌کارگیری سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و مدل‌سازی تغییرات کیفی زالزالک (Crataegus Pinnatifida) طی شرایط مختلف انبارمانی - صفحه:343-357

  tick  تاثیر متغیرهای خشک کردن جت برخوردی بر سینتیک خشک شدن و برخی مشخصه‌های کیفی برگه‌های توت‌فرنگی - صفحه:409-422

  tick  تجزیه ‌و تحلیل شاخص‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی تولید گرمک دیم با رویکرد ارزیابی چرخه زندگی (مطالعه موردی: ایلام) - صفحه:491-504

  tick  تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک‌کردن برگ‌های به‌لیمو در یک خشک‌کن خورشیدی - صفحه:423-433

  tick  تشخیص بیماری آنتراکنوز برگ درخت گردو با استفاده از پردازش تصاویر در شرایط نور طبیعی - صفحه:317-329

  tick  رتبه‌بندی عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری برای استفاده واقعی از اتوماسیون کشاورزی (مطالعه موردی: اردبیل) - صفحه:525-534

  tick  شبیه‌سازی و ارزیابی حرکت قایق ربات خودران - صفحه:161-171

  tick  طراحی و ساخت سامانه متعادل‌کننده بوم فعال با استفاده از روش جدید تکیه‌گاه متحرک و مقایسه آن با سم‌پاش مرسوم تراکتوری - صفحه:145-159

  tick  طراحی و ساخت یک سامانه هشدار عدم سقوط بذر در خطی‌کار دستی یک ردیفه - صفحه:131-143

  tick  مدل‌سازی تامین انرژی گلخانه‌ها با بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر در حالت اتصال به شبکه انرژی - صفحه:293-303

  tick  مدل‌سازی تلفات دانه در برداشت مکانیزه آفتابگردان روغنی - صفحه:399-408

  tick  مدل‌سازی تهویه و جانمایی فن‌ها، پدها و دریچه‌ها در یک گلخانه هشت‌وجهی - صفحه:247-262

  tick  مدل‌سازی فرآیند خشک شدن برگه سیب‌زمینی در خشک‌کن مایکروویو به کمک شبکه‌عصبی مصنوعی و بینایی ماشین - صفحه:263-275

  tick  مطالعه برخی از آلاینده‌های موتور انژکتوری بنزینی با سوخت ترکیبی بنزین، اتانول و نانو ذرات کربنی - صفحه:213-230

  tick  مطالعه عددی حرکت گندم در داخل سیکلون جداکننده استرماند با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:231-246

  tick  مقایسه جریان انرژی تولید گندم آبی و تحلیل اقتصاد انرژی در برخی مناطق ایران - صفحه:505-523

  tick  پتانسیل‌سنجی و مدل‌سازی تولید بیوگاز از تفاله‌‌های آب‌میوه‌گیری سیب - صفحه:305-316
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved