>
Fa   |   Ar   |   En
   ماشین های کشاورزی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارزیابی وضعیت شاخص سبزینگی گوجه و خیار گلخانه‌ای با استفاده از حسگرهای غیرمخرب - صفحه:87-98

  tick  استفاده از تصویربرداری پیسه پویا برای تعیین غیرتهاجمی خواص مکانیکی سیب درختی - صفحه:73-86

  tick  اولویت‌بندی ورود توان تراکتوری در کشاورزی استان خوزستان به روش‌های تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی فازی - صفحه:235-251

  tick  بررسی پخش ریزدانه‌ها درون سیلو در شرایط مختلف پرکردن - صفحه:31-48

  tick  تحلیل اکسرژی حاصل از احتراق سوخت‌های دیزل و بیودیزل در یک موتور دیزل - صفحه:155-166

  tick  تحلیل انرژی مصرفی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید انگور در منطقه هزاوه شهرستان اراک - صفحه:177-193

  tick  تشخیص بی‌درنگ بطری‌های معیوب در خط تولید نوشابه با استفاده از ماشین‌بینایی - صفحه:123-137

  tick  تعیین شاخص خسارت میوه زیتون رقم کرونایکی در روش‌ها و زمان‌های مختلف برداشت در استان گلستان - صفحه:61-72

  tick  حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفی - صفحه:113-122

  tick  ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست‌توده‌ای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی - صفحه:209-220

  tick  ساخت یک نوع دستگاه پوست‌کن دانه‌های غلافی و ارزیابی آن به کمک سویا در مقیاس آزمایشگاهی - صفحه:15-29

  tick  شبیه‌سازی عددی شرایط عبور هوا در دو الگوی ورود هوای رایج و هشتی شکل در خشک‌کن شلتوک - صفحه:49-59

  tick  طراحی، ساخت و ارزیابی یک واحد برداشت کلم پیچ - صفحه:1-13

  tick  مدل‌سازی و بهینه‌سازی انرژی مصرفی گاوآهن برگردان‌دار به روش سطح پاسخ - صفحه:167-176

  tick  مدل‌سازی پارامترهای موثر بر دقت سامانه‌های اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی Rbf در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:139-154

  tick  مقایسه مدل‌سازی ریاضی، شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی در پیش‌بینی سینتیک خشک‌کردن سیر و موسیر در خشک‌کن بسترسیال - صفحه:99-112

  tick  مکان‌یابی مراکز شبکه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی با استفاده از مدل مکان‌یابی پوشش بیشینه - صفحه:221-233

  tick  پتانسیل‌سنجی و بررسی خصوصیات و پارامترهای انرژی باد مطالعه موردی: شهرستان دهلران - صفحه:195-208
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved