>
Fa   |   Ar   |   En
   نامه معماری و شهرسازی   
سال:1392 - دوره:6 - شماره:11


  tick  ارزیابی بازشوی همساز با معماری پدافند غیرعامل با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله‌مراتبی - صفحه:25-38

  tick  ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه‌ شهر کرج مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند - صفحه:131-154

  tick  بررسی کارکرد و معنای فرم شهر مدرن از منظر نشانه‌شناسی لایه‌ای - صفحه:71-88

  tick  بسط چارچوب ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح‌های توسعه شهری بر اساس تفکر تاب‌آوری - صفحه:155-171

  tick  تحلیل الگوهای پراکنده‌رویی شهری در منطقه کلان‌شهری تهران با تاکید بر اثرات تفرق نظام تصمیم‌گیری و کنترل رشد - صفحه:89-106

  tick  خاستگاه معماری مدرن در تهران؛ بررسی و شناخت اولین بنای سبک معماری مدرن در پایتخت کشور - صفحه:39-58

  tick  رهیافت‌های معماری سنتی تبریز برای ساخت و ساز ایمن پس از زلزله؛ مطالعه موردی: کاربست کلاف‌های چوبی در معماری خانه‌های قاجاری - صفحه:59-70

  tick  شناسایی بافت‌های فرسوده و نوع مداخله مناسب در آن‌ها با استفاده از Gis و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعه موردی: محدوده درکه) - صفحه:107-130

  tick  مطالعه تطبیقی روش‌های انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در نه کشور جهان و ایران - صفحه:5-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved