>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و مطالعات محیطی   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:40


  tick  ارزیابی زیست محیطی کاربری اراضی به علت ریزگردها در سه دهه گذشته با استفاده از تکنیک سنجش از دور و مدل Ca مارکوف مطالعه موردی شهر اهواز - صفحه:57-69

  tick  ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: شهرک منظریه خمینی شهر) - صفحه:101-122

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر زیست پذیری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه منطقه 14 شهراصفهان - صفحه:7-20

  tick  تحلیلی بر نابرابری های فضایی و سنجش وضعیت توسعۀ منطقه‌ای در استان‌های ایران - صفحه:71-84

  tick  سنجش زیست‌پذیری محلات شهری در راستای توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان، موردمطالعه: محله شهر کهنه و شهرک سیدمرتضیکاشمر - صفحه:123-140

  tick  شناسایی عوامل موثر بر رعایت الگوی مصرف بهینه آب در ایران(نمونه موردی شهر فنوج) - صفحه:41-56

  tick  شناسایی پهنه‌های مستعد احداث سازه‌های بلندمرتبه با استفاده از مدل Ahp و Gis (نمونه موردی: شهر گرگان) - صفحه:85-100

  tick  واکاوی میزان رضایت‌مندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی با استفاده از مدل‌کداس (نمونه‌موردی: شهر بندرامام‌خمینی) - صفحه:21-40
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved