>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و مطالعات محیطی   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:34


  tick  ارزیابی تناسب اراضی در مکان‌یابی بهینه مراکز آموزشی با استفاده از تحلیل Cut Fill (مطالعه موردی: منطقه7 شهرداری اهواز) - صفحه:57-72

  tick  ارزیابی سطح نشاط اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی(نمونه موردی: محله کشتارگاه-ارومیه) - صفحه:107-118

  tick  ارزیابی طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی(نمونه موردی مطالعه محله همت‌آباد اصفهان) - صفحه:119-134

  tick  ارزیابی و رتبه بندی برخی از مولفه های حکمروایی در مناطق شهری شرق کلانشهر اهواز از دیدگاه شهروندان وکارشناسان با استفاده از تکنیک Mabac - صفحه:89-106

  tick  بررسی تاثیرات ثابت مقطعی و زمانی میزان شادی ساکنین براساس تحول عملکردهای شهری (نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) - صفحه:73-88

  tick  بررسی و طراحی شهر بیوفلیک با الهام از رودخانه شهری نمونه موردی شهر دزفول - صفحه:23-42

  tick  تبیین کیفیت ادراک ذهنی شهروندان از کیفیت عناصر زیست‌محیطی پیاده راه‌های شهری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز - صفحه:43-56

  tick  تولید نقشه آلودگی صوتی با مدل‌سازی مکانی نقشه کاربری اراضی (مورد پژوهشی شهر یاسوج) - صفحه:7-22
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved