>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:3


  tick  اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز - صفحه:1-18

  tick  اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر عملکرد شغلی کارکنان هنرستان های فنی مرودشت - صفحه:315-332

  tick  ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز - صفحه:127-146

  tick  ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر کیفیت تدریس حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد - صفحه:69-92

  tick  ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی - صفحه:19-48

  tick  اولویت‌بندی ابعاد کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند) - صفحه:349-372

  tick  بررسی نقش سبک رهبری مدیران(تحولی/ تبادلی) در ارتقاء هویت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان - صفحه:49-68

  tick  تدوین استراتژی توسعه حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش Swot، Space و Qspm(مطالعه واحدهای استان تهران و البرز) - صفحه:93-126

  tick  شناسایی مولفه های نظام ارزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در فرهنگ دانشگاهی - صفحه:147-166

  tick  طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی - صفحه:281-314

  tick  طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران) - صفحه:167-202

  tick  عوامل موثر بر معماری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - صفحه:373-398

  tick  کاربرد دلالت های فلسفی و تربیتی جان دیوئی برای مدیران آموزشی - صفحه:333-348

  tick  مقایسه آسیب های اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی - صفحه:261-280

  tick  مقایسه‌ اثربخشی ‌دو روش‌ مداخله‌ آموزش‌ کیفیت ‌زندگی‌ والدین‌ و آموزش‌ یادگیری ‌اجتماعی-هیجانی‌ دانش‌آموزان‌ بر کاهش‌ علایم اختلال سلوک - صفحه:203-234

  tick  نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی - صفحه:235-260
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved